Elsäkerhet

Hur elsäker är din hemmiljö?

Vi besiktar både små och stora installationer för att kontrollera säkerheten. En välskött elanläggning är en säker elanläggning.

Några viktiga saker att få besiktade med jämna mellanrum kan vara följande:

  • Är propparna eller automatsäkringarna i elcentralen märkta och 100% korrekta så du kan vara säker på att strömmen är bruten när så behövs?
  • Kontroll av fasta elkablar och att dess isolering är oskadad.
  • Vägguttag, sitter dom fast ordentligt?
  • Är alla vägguttag i våtrum och kök jordade?
  • Finns jordfelsbrytare och fungerar den som den ska?
  • Är det god ventilation runt elektriska element?

Bröderman El AB
Org: 556732-2465

Drottningvägen 25

790 20 Grycksbo

070-433 87 01

En webb av Webblansera


Navigera på sidan ->