Jordfelsbrytare

Alla hem bör vara utrustade med en jordfelsbrytare för att öka tryggheten kring ert hus. Vi erbjuder översyn av ert elnät och kan lägga fram förbättringsförslag och se över eventuella kritiska delar.

En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om t.ex en apparats hölje skulle bli spänningsförande och någon samtidigt tar på ett jordat föremål. Då minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

En jordfelsbrytare håller inte för evigt. Den bör testas regelbundet. Branschen rekommenderar att jordfelsbrytare som har tillverkats före 1996 byts ut. Efter 1996 infördes tester som kontrollerade att de klarar olika miljöer.

Vi stöter väldigt ofta på bostäder som helt saknar jordfelsbrytare, då krav på jordfelsbrytare i nybyggda bostäder inte fanns förrän år 2000.

Bröderman El AB
Org: 556732-2465

Drottningvägen 25

790 20 Grycksbo

070-433 87 01

En webb av Webblansera


Navigera på sidan ->