Renovering elnät

Vi renoverar ditt gamla elnät med nya kablar, nya elcentraler, nya strömbrytare.

Precis som man regelbundet renoverar sin bostad med utbyte och målning på golv, tak, väggar och kök så måste även elnätet regelbundet renoveras. Äldre komponenter måste bytas till nya för att högsta säkerhet ska behållas och att största energibesparing uppnås.

Några exempel på punkter vid renovering

  • Gamla proppskåp bytes till moderna automatsäkringsskåp.
  • Jordfelsbrytare nyinstalleras och eventuella gamla jordfelsbrytare byts ut.
  • Äldre ojordade elnät byts till jordade elnät.
  • Vägguttag och väggströmbrytare byts till sådana som är moderna både i form, funktion och säkerhet.
  • Gamla energislösande armaturer byts ut till nya energisnåla.
  • Data/TV-nät dras inuti väggarna istället för att ligga i fula utanpåliggande kanaler. Datakabel dras till samtliga rum för att enkelt kunna ansluta TV, dator, spelkonsoler och mycket annat.

Bröderman El AB
Org: 556732-2465

Drottningvägen 25

790 20 Grycksbo

070-433 87 01

En webb av Webblansera


Navigera på sidan ->