Serviceavtal för företag & fastighetsägare

När ni som företag och fastighetsägare behöver hjälp av elektriker så är det ofta bråttom och man vill helst att samma elektrikerfirma återkommer vid de löpande besöken.

Genom att teckna serviceavtal med oss så kan vi garantera snabb hjälp till en låg kostnad.

Serviceavtal kan till exempel innefatta:

Förebyggande (löpande) kontroller av era installationer.
Funktionstest av jordfelsbrytare och annan elsäkerhetsutrustning.
Dokumentation av er anläggning
Enkelt system för felanmälan med olika nivåer av inställelsetid
Driftövervakning

Bröderman El AB
Org: 556732-2465

Drottningvägen 25

790 20 Grycksbo

070-433 87 01

En webb av Webblansera


Navigera på sidan ->